Projektové centrum

Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Cena: 4 500 Kč / semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií je určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele-metodika informačních a komunikačních technologií. Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále „ICT“) ve vzdělávacím procesu.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinované čtyřsemestrové studium. Průběžné hodnocení: na konci každého započatého roku studia koná frekventant ročníkovou soubornou zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Ukončení studia: celé studium je po úspěšném složení poslední ročníkové souborné zkoušky zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení.
Studium bude organizováno převážně formou e-learningu s blokovou výukou na začátku a na konci semestru. Zkoušky budou probíhat ve vypsaných termínech na konci semestru.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 4 500 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.