Projektové centrum

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele

Garant: PhDr. Jana Vaňková

Cena: 9 600 Kč / semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Absolventi tohoto programu (skladbou předmětů program odpovídá 1. a 2. ročníku magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) mohou být na základě přijímacího řízení přijati rovnou do 3. ročníku kombinovaného magisterského studia.
Minimální počet účastníků je 20 posluchačů. Výuka bude probíhat v prostorách FPE ZČU.

Volba jazyků v 1. ročníku:
Student programu si od letního semestru prvního ročníku studia volí povinně volitelný blok jazyky. Fakulta nabízí možnost volby z předmětů anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. Jelikož se předpokládá, že absolvent programu, který si zvolí z bloku předmět anglický jazyk, jej bude na 1. stupni ZŠ i vyučovat, požadujeme praktické zvládnutí jazyka na minimální úrovni B1. Jazyková úroveň bude před zápisem předmětu ověřena a v případě, že uchazeč nedosáhne požadované úrovně, bude doporučena volba jiného jazyka. U uchazečů se zájmem o předmět německý jazyk je očekávaná úroveň A2. U uchazečů se zájmem o ruský jazyk není požadovaná žádná jazyková úroveň.
Předpokládaný termín testování zájemců o studium anglického jazyka bude na konci zimního semestru (v prosinci).

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Výuka probíhá pouze v Plzni. Forma výuky je kombinovaná. Část výuky bude probíhat kontaktně (1x za 14 dní v sobotu), a to v podobě konzultací, přednášek a cvičení, část formou distanční výuky. Plánovaná je také nepřímá výuka (konzultace, zkoušky, seminární práce).

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 9 600 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu