Projektové centrum

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele

Garant: PhDr. Jana Vaňková

Cena: 9 600 Kč / semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Absolventi tohoto programu (skladbou předmětů program odpovídá 1. a 2. ročníku magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) mohou být na základě přijímacího řízení přijati rovnou do 3. ročníku kombinovaného magisterského studia.
Minimální počet účastníků je 20 posluchačů. Výuka bude probíhat v prostorách FPE ZČU.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Výuka probíhá pouze v Plzni. Forma výuky je kombinovaná. Část výuky bude probíhat kontaktně (1x za 14 dní v sobotu), a to v podobě konzultací, přednášek a cvičení, část formou distanční výuky. Plánovaná je také nepřímá výuka (konzultace, zkoušky, seminární práce).

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 9 600 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu