Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele

Garant: PhDr. Jana Vaňková

Cena: 8 400 Kč / semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je prohloubení pedagogicko-psychologických kompetencí nekvalifikovaných učitelů 1. stupně ZŠ. Jedná se o průběžné vzdělávání v rámci DVPP, jehož cílem je rozšířit odborné, oborově didaktické a pedagogicko-psychologické způsobilosti učitelů 1. stupně ZŠ.
Absolventovi tohoto studia může být v souladu se stávající legislativou uznáno až 60 % kreditů daného studijního oboru. Na základě přijímacího řízení mohou být přijati rovnou do 3. ročníku kombinovaného studia oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Minimální počet účastníků je 20 posluchačů. Výuka bude probíhat v prostorách FPE ZČU.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Forma výuky je kombinovaná. Část výuky bude probíhat kontaktně (1x za 14 dní v sobotu), a to v podobě konzultací, přednášek a cvičení, část formou distanční výuky. Plánovaná je také nepřímá výuka (konzultace, zkoušky, seminární práce).

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 8 400 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se do kurzu