Projektové centrum

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

Garant: PaedDr. Petr Mach, CSc.

Cena: 5 500 Kč za semestr

Rozsah: 2 semestry

Anotace kurzu:

Program je určen pro nekvalifikované učitele středních odborných škol. Absolvent kurzu získá daný počet kreditů, který mu může být uznán v případě vstupu do prezenčního či kombinovaného studia oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Forma výuky je kombinovaná. Část výuky bude probíhat kontaktním způsobem v podobě konzultací, přednášek a cvičení (8 – 10 hodin konzultací / výukový den), část formou distanční výuky. Výuka bude probíhat v pátek celý den (přesné termíny výuky budou sděleny vždy při zápisu do příslušného semestru studia). Plánovaná je také nepřímá výuka (konzultace, zkoušky). Elektronické i tištěné studijní opory byly vytvořeny v rámci projektu Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 5 500 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.