Projektové centrum

Rozšiřující studium tělesné výchovy - Učitelství pro 2. st. ZŠ

Garant: Mgr. Petra Kalistová

Cena: 7 600 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Absolventi tohoto vzdělávacího programu studiem získají způsobilost vyučovat další předmět – tělesnou výchovu na základní škole. Vzdělávací program je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z jednotlivých oblastí tělesné výchovy a sportu, které je možno využít v podmínkách školní tělesné výchovy na ZŠ.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – aprobovaný učitel 2. stupně ZŠ.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia, 4 semestry.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou zkouškou, která je nedílnou součástí státní zkoušky při ukončení prezenčního studia a obhajobou závěrečné práce.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) částkou 7 600 Kč / 1 semestr (nejpozději před zahájením příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu