Projektové centrum

Rozšiřující studium - obor Učitelství psychologie pro SŠ (pro absolventy učitelství pro SŠ)

Garant: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.

Cena: 7 000 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je získání kvalifikace „Učitel psychologie pro střední školy“ (učitel SŠ získá způsobilost vyučovat další předmět – Psychologie).
Cílem rozšiřujícího studia je vybavit účastníky studia, učitele středních škol, teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi pro výuku psychologie ve vztahu k požadavkům RVP.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – učitel SŠ.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia, 4 semestry.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou zkouškou, která je nedílnou součástí státní zkoušky při ukončení prezenčního studia a obhajobou závěrečné práce.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) částkou 7 000 Kč / 1 semestr (nejpozději před zahájením příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu