Projektové centrum

Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky pro druhý stupeň ZŠ

Garant: Ing. Petr Michalík, Ph.D.

Cena: 5 500 Kč za semestr

Rozsah: 6 semestrů

Anotace kurzu:

Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost k výuce výpočetní techniky a informatiky na ZŠ.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Studium probíhá kombinovaně. Ke studiu jsou používány coursewarové a e-learningové kurzy vytvořené v rámci projektu Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kurzy jsou tutorovány zkušenými lektory FPE ZČU.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) částkou 5 500 Kč / 1 semestr (nejpozději před zahájením příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu