Projektové centrum

Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky pro SŠ (pro absolventy Výpočetní techniky a informatiky pro 2.st. ZŠ)

Garant: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Cena: 5 500 Kč za semestr

Rozsah: 3 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je připravit učitele, absolventy učitelství Výpočetní techniky a informatiky pro 2. st. ZŠ na výuku na 3. stupni po odborné, metodické stránce a pedagogické způsobilosti.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Studium probíhá kombinovaně. Ke studiu jsou používány coursewarové a e-learningové kurzy vytvořené v rámci projektu Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kurzy jsou tutorovány zkušenými lektory FPE ZČU.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) částkou 5 500 Kč / 1 semestr (nejpozději před zahájením příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu