Projektové centrum

Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ

Garant: Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.

Cena: 6 500 Kč za semestr

Rozsah: 5 semestrů

Anotace kurzu:

Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku ČJ, na výuku předmětu český jazyk na středních školách po jazykové, odborné a metodické stránce.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – Učitelství pro střední školy.
Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia opřeného o systém studijních opor, zejména o systém Courseware a e-learningové kurzy.
5 semestrů, z toho 1 semestr na vypracování závěrečné práce.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Výuka probíhá každý pátek během zimního a letního semestru, tedy od poloviny září do Vánoc a od poloviny února do konce května.
Závěr studia:
Program bude ukončen ústní závěrečnou zkouškou z lingvistiky, české literatury a oborové didaktiky a obhajobou závěrečné práce v rozsahu 30 stran (z lingvistiky, literatury nebo oborové didaktiky). Absolvent programu obdrží osvědčení o rozšíření aprobace o předmět český jazyka na středních školách.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 29 500 Kč (z toho poplatek za 1.-4. semestr 4 x 6 500,- Kč, za 5. semestr 3 500,- Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu