Projektové centrum

Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ)

Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Cena: 6 500 Kč za semestr

Rozsah: 3 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventům učitelského oboru Učitelství českého jazyka pro ZŠ o obor učitelství českého jazyka pro SŠ. Program je v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) zákona 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy Mgr. studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Učitelství pro 2. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace příslušného oboru na učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ.
Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia opřeného o systém studijních opor, zejména o systém Courseware a e-learningové kurzy.
3 semestry, z toho 1 semestr na vypracování závěrečné práce.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Výuka probíhá každý pátek během zimního a letního semestru, tedy od konce září do Vánoc a od poloviny února do konce května.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou zkouškou, která je nedílnou součástí státní zkoušky při ukončení prezenčního studia.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 16 500 Kč (z toho poplatek za 1. a 2. semestr 2 x 6 500,- Kč, za 3. semestr 3 500,- Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu