Projektové centrum

Rozšiřující studium ruského jazyka - Učitelství pro ZŠ

Garant: PhDr. Jana Sováková, CSc.

Cena: 6 500 Kč za semestr

Rozsah: 6 semestrů

Anotace kurzu:

Cílem programu je připravit učitele, absolventy učitelství 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku RJ, na výuku na 2. stupni ZŠ, zdokonalení jazykových dovedností účastníků a získání informací o různých oblastech současného Ruska a metodická příprava pro vedení výuky RJ.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – aprobovaný učitel 2. stupně základních škol.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Studijní program je tříletý, forma výuky je kombinovaná. Kontaktní výuka bude probíhat ve formě konzultací (1x za 14 dní cca 8 hodin), na nichž budou rozvíjeny komunikativní dovednosti studentů. Současně se předpokládá samostatné studium materiálů, které budou doplněny a diskutovány v průběhu kontaktní výuky. Konzultace mohou probíhat rovněž i prostřednictvím internetu.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou písemnou prací z oborové didaktiky, ústní závěrečnou soubornou zkouškou z ruského jazyka a literatury a oborové didaktiky.
Na konci studia zadán a vyhodnocen evaluační dotazník.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) částkou 6 500 Kč / 1 semestr (nejpozději před zahájením příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu