Projektové centrum

Rozšiřující studium německého jazyka - Učitelství pro 2. st. ZŠ

Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová

Cena: 7 500 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je připravit učitele, absolventy učitelství pro 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku NJ, na výuku NJ na 2. stupni ZŠ po jazykové, odborné a metodické stránce.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – aprobovaný učitel 2. stupně ZŠ.

Přijímací řízení:

Uchazeči budou přijímáni na základě písemného testu (jazyková úroveň B1/B2) a ústního pohovoru (ověření jazykové kompetence dané úrovně- běžná komunikace, schopnost uchazečů účastnit se aktivně seminářů a přednášek v německém jazyce).
Termín přijímací zkoušky: konec srpna.

Organizace studia:

Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia, 4 semestry.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou písemnou prací v rozsahu 5 000 slov (z lingvistiky, německé literatury nebo oborové didaktiky), ústní závěrečnou zkouškou z lingvistiky, německé literatury a oborové didaktiky, která je nedílnou součástí státní zkoušky při ukončení prezenčního studia učitelství a obhajobou závěrečné práce.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) částkou 6 500 Kč / 1 semestr (nejpozději před zahájením příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu