Projektové centrum

Rozšiřující studium francouzského jazyka - Učitelství pro ZŠ

Garant: Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.

Cena: 6 000 Kč za semestr

Rozsah: 6 semestrů

Anotace kurzu:

Cílem programu je připravit učitele, absolventy programu Učitelství pro ZŠ bez kvalifikace pro výuku FJ, na výuku na ZŠ po jazykové, odborné a metodické stránce.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – aprobovaný učitel základní školy.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.
Od uchazečů se očekává jazyková úroveň B1 podle SERRJ.

Organizace studia:

Výuka probíhá v pátek 1x za 14 dní v odpoledních hodinách.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou písemnou prací v rozsahu 5 000 slov (z lingvistiky, literatury, kulturních studií nebo oborové didaktiky), ústní závěrečnou zkouškou z lingvistiky, literatury a oborové didaktiky, která je nedílnou součástí státní zkoušky při ukončení prezenčního studia učitelství a obhajobou závěrečné práce.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 36 000 Kč (z toho poplatek za 1.-6. semestr 6x6000,- Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.