Projektové centrum

Rozšiřující studium biologie - Učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství Bi pro 2. st. ZŠ)

Garant: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Cena: 7 000 Kč za semestr

Rozsah: 3 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventům učitelského oboru Učitelství biologie pro ZŠ o obor Učitelství biologie pro SŠ. Program je v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) zákona 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy Mgr. studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů nebo Učitelství pro 2. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace příslušného oboru na Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření - učitel biologie, absolvent oboru Učitelství biologie pro ZŠ.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Prezenční výuka (přednášky, semináře, cvičení, exkurze).
3 semestry.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou zkouškou (obhajoba závěrečné práce a ústní závěrečná zkouška).

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 21 000 Kč (7 000 Kč za jeden semestr studia). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu