Projektové centrum

Rozšiřující studium - obor Učitelství biologie pro SŠ

Garant: Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Cena: 6 500 Kč za semestr

Rozsah: 2 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventům učitelského oboru Učitelství biologie pro ZŠ o obor Učitelství biologie pro SŠ. Program je v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) zákona 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy Mgr. studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů nebo Učitelství pro 2. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace příslušného oboru na Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření - učitel biologie, absolvent oboru Učitelství biologie pro ZŠ.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia,
2 semestry.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou zkouškou, která je nedílnou součástí státní zkoušky při ukončení prezenčního studia a obhajobou závěrečné práce.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 6 500 Kč. Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu