Projektové centrum

Rozšiřující studium anglického jazyka - Učitelství pro SŠ

Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Cena: 8 200 Kč za semestr

Rozsah: 5 semestrů

Anotace kurzu:

Cílem programu je připravit učitele, absolventy učitelství VVP a 3. stupně bez kvalifikace pro výuku AJ na 3. stupni, po jazykové, odborné a metodické stránce na výuku AJ na 3. stupni..
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření - absolvent učitelství VVP nebo 3. stupně bez kvalifikace pro výuku AJ, který učí nebo chce učit AJ na 3. stupni. Vzhledem k tomu, že výuka je vedena v angličtině, uchazeč o studium by měl mít minimální znalost angličtiny na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků online jazykového testu, který prověří znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost porozumění textu (psanému i mluvenému).

Organizace studia:

Výuka probíhá každý pátek během zimního a letního semestru, tedy od poloviny září do Vánoc a od poloviny února do konce května.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou písemnou prací v angličtině v rozsahu 5 000 – 6 000 slov (z lingvistiky, literatury, kulturních studií nebo oborové didaktiky), ústní závěrečnou zkouškou z oborové didaktiky a obhajobou závěrečné práce.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 36 300 Kč (z toho poplatek za 1.-4. semestr 4 x 8 200,- Kč, za 5. semestr 3 500,- Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu