Projektové centrum

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů praktického vyučování - UPV a odborného výcviku - UOV na SŠ - Pedagogické studium - B + C

Garant: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Cena: 7 000 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost pro učitele praktických předmětů a učitele odborného výcviku na středních školách (§ 9 Z. č. 563/2004 Sb., dále § 1, a § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.).

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

8 – 10 hodin konzultací / výukový den. Výuka bude probíhat v pátek odpoledne a v sobotu celý den (přesné termíny výuky budou sděleny vždy při zápisu do příslušného semestru studia).

Závěr studia:
Program je ukončen závěrečnou zkouškou, která je složena z pedagogiky, psychologie a didaktiky zvoleného oboru. Součástí závěrečné zkoušky je obhajoba závěrečné práce.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 7 000 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději před zápisem do příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.