Projektové centrum

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů - UOP na SŠ - Pedagogické studium A

Garant: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Cena: 7 000 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Program je určen pro učitele odborných předmětů na středních školách, kterým poskytne pedagogickou způsobilost ve smyslu § 9 z. č. 563/2004 Sb. a ve smyslu § 1 a § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je určeno také pro učitele uměleckých odborných předmětů na základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři (§ 10 z. č. 563/2004 Sb.) a pro učitele jazykové školy (§ 12 z. č. 563/2004 Sb.).

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání (vysokoškolské magisterské studium).

Organizace studia:

8 – 10 hodin konzultací / výukový den. Výuka bude probíhat v pátek odpoledne a v sobotu celý den (přesné termíny výuky budou sděleny vždy při zápisu do příslušného semestru studia).

Závěr studia:
Program je ukončen závěrečnou zkouškou, která je složena z pedagogiky, psychologie a didaktiky zvoleného oboru. Součástí závěrečné zkoušky je obhajoba závěrečné práce.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 7 000 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději před zápisem do příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.