Projektové centrum

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ

Garant: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.

Cena: 7 500 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je rozšířit pedagogickou způsobilost učitelů ZŠ a SŠ pro práci se žáky s psychickým postižením a žáky s poruchami chování, tzn. profilaci psychopedickou a etopedickou. Absolventi budou kvalifikováni pro přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání. Při vysokém počtu zájemců má organizátor právo stanovit pořadí a počet přijatých studentů.

Organizace studia:

8 – 10 hodin konzultací za výukový den. Výuka bude probíhat v pátek odpoledne a v sobotu celý den (přesné termíny výuky budou sděleny vždy při zápisu do příslušného semestru studia).
Závěr studia:
Program bude ukončen obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou ze speciální pedagogiky, psychopedie a etopedie. Absolventi obdrží osvědčení o rozšíření pedagogické způsobilosti do speciálně pedagogické oblasti (psychopedie a etopedie).

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem
částkou 7 500 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu