Projektové centrum

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na vychovatele

Garant: PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.

Cena: 8 000 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost vychovatelům ve školních družinách, v internátech a domovech mládeže v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a § 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Program je koncipován v souladu se současnou kutikulární reformou školy, zejména v oblasti implementace rámcových vzdělávacích programů a tvorby vzdělávacích programů v institucích volného času s návazností na příslušný RVP a ŠVP školy. Studium zároveň poskytuje i odbornou průpravu v jednotlivých výchovách zaměřených na výtvarné, hudební, sportovní, pracovní a přírodovědné zájmové činnosti. Absolvent programu získá profesní kompetence, tj. znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických a psychologických věd se zaměřením na vychovatelství a pedagogiku volného času.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání (úplné střední vzdělání), případně i praxe v oboru.

Organizace studia:

8 – 10 hodin konzultací / výukový den. Výuka bude probíhat v pátek, event. v sobotu. Přesné termíny výuky budou sděleny vždy při zápisu do příslušného semestru studia.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou zkouškou z pedagogiky a psychologie, doplněnou o didaktiku zvoleného oboru. Dále pak obhajobou závěrečné práce, která bude integrovat vědomosti a dovednosti uchazečů z pedagogické, psychologické a speciálně didaktické oblasti.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 8 000 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu
do příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.