Projektové centrum

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele

Garant: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.

Cena: 7 500 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je rozšířit pedagogickou způsobilost učitelů MŠ a vychovatelů pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolventi budou v MŠ kvalifikováni pro přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo budou jako vychovatelé kvalifikováni pro přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání (vychovatel nebo učitel MŠ). Při vysokém počtu zájemců má organizátor právo stanovit pořadí a počet přijatých studentů.

Organizace studia:

8 – 10 hodin konzultací za výukový den. Výuka bude probíhat v pátek odpoledne a v sobotu celý den (přesné termíny výuky budou sděleny vždy při zápisu do příslušného semestru studia).
Závěr studia:
Obhajoba závěrečné práce a závěrečná zkouška ze speciální pedagogiky.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou
7 500 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu