Environmentální aspekty chemických výrob

Garant: Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc.

Cena: zdarma

Rozsah: 24 hodin

Anotace kurzu:

Cílem kurzu je demonstrovat model průmyslových závodů různých výrobních oborů založených na chemických procesech. Seznámit účastníky s výrobou kyseliny dusičné, dusíkatých hnojiv, výrobou papíru a cementu. Nastínit možnosti aplikace poznatků získaných během exkurze při výuce chemie na ZŠ a SŠ.
Obsah kurzu:
Třídenní exkurze do výrobních průmyslových závodů zaměřených na výrobu kyseliny dusičné, dusíkatých hnojiv, výrobu papíru a výrobu cementu. Navštívené závody představují modely vhodného uplatňování šetrného přístupu k prostředí v odvětvích, která tradičně byla zdrojem výrazné kontaminace prostředí a neekonomického využívání surovinových zdrojů. Jedná se o Chemické závody Lovosice, Papírenský kombinát Štětí a Cementárnu Čížkovice.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Třídenní exkurze proběhne 10.-12. 6. 2014

Elektronické i tištěné studijní opory budou vytvořeny do prosince 2013 v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Poplatek za studium:

Po dobu trvání projektu je kurz zdarma.

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.