Projektové centrum

Antistresový program pro řídící pracovníky škol - on-line kurz

Garant: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Cena: zdarma

Rozsah: 19 hodin

Anotace kurzu:

Vzdělávací akce je zaměřena na zvládání stresových situací, které s sebou přináší jak pedagogická, tak řídící práce.
Cílem kurzu je nejen aktuálně uvolnit psychickou tenzi a zbavit se depresivního emocionálního ladění, ale naučit se účinným formám autorelaxace negativních psychických stavů ( v přímé výuce),
Cílem je porozumět náročným životním situacím i jejich zvládání, odhalit příčiny syndromu vyhoření a porozumět jeho průběhu a řešení.
Přímá výuka:
Antistresové masáže, které slouží k uvolnění nervosvalového napětí a regeneraci organismu
Relaxace, autorelaxace negativních psychických stavů
E-learning:
Náročné životní situace
Frustrace, stres, konflikt – příčiny, průběh, zvládání
Stres a stresory v učitelské profesi
Depresivní emocionální ladění – jak předcházet, jak se bránit
Syndrom vyhoření - příčiny, průběh, zvládání
Účinná obrana proti syndromu vyhoření
Prezenční tutoriály 2+2 hod.
On-line kurz – 15 hod.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinovaná.
Prezenční část: zahajovací tutoriál a závěrečný tutoriál.
Distanční část: tutorovaný on-line kurz na internetu.

Elektronické i tištěné studijní opory budou vytvořeny do prosince 2013 v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Poplatek za studium:

Po dobu trvání projektu je kurz zdarma.

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.