Projektové centrum

Selfmanagement pro řídící pracovníky ve školství - on-line kurz

Garant: PaedDr. et PhDr. Věra Kosíková

Cena: zdarma

Rozsah: 19 hodin

Anotace kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je osvojení zásad efektivní organizace vlastního jednání na základě sebepoznání a sebereflexe a získání podnětů pro osobnostní rozvoj.
Kurz v případě přímé výuky je zaměřen činnostně, účastníci mají možnost reflektovat své jednání a chování prostřednictvím připravených aktivit (zaměřených na sebepojetí, porozumění sobě v různých situacích zaměřených na prostředí školy).
Cvičení a techniky zaměřené na rozvoj osobnosti.
Nepřímá výuka-e-learning-témata:
1. Člověk jako bytost bio-psych-sociální. Determinace osobnosti.
2. Vývoj a determinace sebepojetí. Pozitivní stránky osobnosti.
3. Sebehodnocení a jeho využití pro osobnostní rozvoj.
4. Seberealizující člověk. Proaktivita. pozitivní myšlení.
5. Analýza osobních zdrojů. Vývoj a využití osobnostních předpokladů.
6. Kompetence, sebedůvěra, seberozvoj.
7. Vize a cíle osobního rozvoje. Zpracování projektu.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinovaná.
Prezenční část: zahajovací tutoriál a závěrečný tutoriál.
Distanční část: tutorovaný on-line kurz na internetu.
Elektronické i tištěné studijní opory budou vytvořeny do prosince 2013 v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Prezenční tutoriály 2+2 hod.
On-line kurz – 15 hod.

Poplatek za studium:

Po dobu trvání projektu je kurz zdarma.

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.