Projektové centrum

Základy manažerské praxe pro řídící pracovníky škol - on-line kurz

Garant: Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Cena: zdarma

Rozsah: 19 hodin

Anotace kurzu:

Vzdělávací akce je zaměřena na manažerské dovednosti řídících pracovníků škol, řešení konfliktů a problémů žákovského kolektivu. Součástí kurzu je řešení modelových problémových situací.
Posláním kurzu je pomoci řídícím pracovníkům v jejich manažerské práci, zejména při řešení nejčastějších problémů. Účastníkům bude předán dotazník: „Klima naší školy?“, který slouží k lepšímu poznání situace ve škole. Řídící pracovníci dále obdrží podněty k zvládání agresivity, řešení konfliktů, rozvoj spolupráce ve škole apod. Intenzívní seminář je zaměřen spíše prakticky, jen krátce bude pojednáno o teoretických otázkách: předpoklady úspěchu řídícího pracovníka v manažerské práci, obtížné vyjednávání s agresivními rodiči apod.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinovaná.
Prezenční část: zahajovací tutoriál a závěrečný tutoriál.
Distanční část: tutorovaný on-line kurz na internetu.
Elektronické i tištěné studijní opory budou vytvořeny do prosince 2013 v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Prezenční tutoriály 2+2 hod.
On-line kurz – 15 hod.

Poplatek za studium:

Po dobu trvání projektu je kurz zdarma.

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.