Projektové centrum

Rozšiřující studium geografie – Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství geografie pro základní školy)

Garant: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.

Cena: 10 500 Kč/semestr

Rozsah: 2 semestry

Anotace kurzu:

Cílem studijního programu je rozšířit vzdělání učitelů geografie (zeměpisu) s aprobací pro základní vzdělávání na úrovni oborové i oborově didaktické a připravit je na výuku geografie (zeměpisu) na úrovni vyššího stupně gymnázií.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Studijní program zahrnuje 200 hodin výuky ve dvou semestrech. V zimním semestru plní účastníci předměty s dotací 105 hodin a v letním semestru předměty s dotací 95 hodin.
Studium všech předmětů probíhá formou kontaktní výuky v podobě přednášek, cvičení nebo exkurzí.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 21 000 Kč (10 500 Kč za jeden semestr studia). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.