Projektové centrum

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně základní školy a střední školy

Garant: Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.

Cena: 8 500 Kč za semestr

Rozsah: 3 semestry

Anotace kurzu:

Studium je ze své podstaty alternativní cestou k získání učitelské kvalifikace rovnocenné s magisterským studiem v oblasti pedagogických věd, která je určena absolventům vysokoškolských neučitelských „oborových“ programů. Cílem studia je seznámení účastníků s aktuálními trendy ve vzdělávání, s tématy společného vzdělávání do kvalifikačního vzdělávání učitelů se zajištěním přímé provázanosti na využitelnost získaných znalostí a dovedností v praxi. Právě řízená a reflektovaná praxe má v programu výrazný podíl na celkové hodinové dotaci, a dokládá tak praktickou orientaci celého studia.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání (vysokoškolské magisterské studium) a orientace v oboru, ve kterém si chce uchazeč doplnit pedagogické vzdělání.
Uchazeč nemusí momentálně pracovat jako učitel na ZŠ nebo SŠ, stačí, když je absolventem magisterského studia neučitelského směru, jehož zaměření odpovídá některému ze všeobecně vzdělávacích předmětů (např. matematika, fyzika, cizí jazyk, dějepis apod.).

Organizace studia:

Forma je kombinovaná. Přičemž proběhne nejméně 80 hodin prezenční výuky a 100 hodin řízené a reflektované praxe.
Závěr studia:
Studium je ukončeno závěrečnou komisionální ústní zkouškou (pedagogika, psychologie, oborová didaktika) a prezentací a obhajobou profesního portfolia.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 8 500 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději před zápisem do příslušného semestru programu).

Studijní plán

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.