Projektové centrum

Rozšiřující studium ruského jazyka - Učitelství pro SŠ

Garant: doc. Gigla Dzhyndzholiia, CSc.

Cena: 6 000 Kč / semestr

Rozsah: 6 semestrů

Anotace kurzu:

Cílem programu je připravit učitele, absolventy učitelství pro 3. st. (SŠ) bez kvalifikace pro výuku RJ, na výuku ruského jazyka na 3. stupni (SŠ), tj. zdokonalení jejich komunikačních a interkulturních dovedností, získání znalostí o různých oblastech ruské literatura a současného Ruska, metodická příprava pro vedení výuky RJ.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Studijní program je tříletý, forma výuky je kombinovaná. Kontaktní výuka bude probíhat ve formě konzultací (1x za 14 dní cca 8 hodin), na nichž budou rozvíjeny dovednosti, včetně komunikačních v cizím jazyce, a obecné způsobilosti studentů. Současně se předpokládá samostatné studium odborných materiálů, které budou doplňovány a diskutovány v průběhu kontaktní výuky. Konzultace mohou probíhat rovněž i v online režimu.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 36 000 Kč (6 x 6 000,- Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu