Projektové centrum

Rozšiřující studium německého jazyka - Učitelství pro SŠ

Garant: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

Cena: 7 500 Kč / semestr

Rozsah: 5 semestrů

Anotace kurzu:

Cílem programu je připravit učitele (kteří často učí němčinu bez potřebné kvalifikace) po jazykové, odborné a metodické stránce. Výstupní úroveň jazykových kompetencí odpovídá min. úrovni C1 SERR.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání. Požadovaná vstupní úroveň jazykových kompetencí účastníků je minimálně B2 SERR.

Organizace studia:

Prezenční výuka (přednášky, cvičení, semináře).
5 semestrů, celkem 300 hodin.
Ukončení studia proběhne v německém jazyce formou obhajoby závěrečné písemné práce a ústní závěrečné zkoušky před komisí. Závěrečná písemná práce má rozsah min. 25 normostran, zabývá se tématem z oborové didaktiky a je vypracována v němčině. Ústní závěrečná zkouška je zaměřena na ověření znalostí lingvistiky, německé literatury a oborové didaktiky.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 37 500 Kč; tj. 5 x 7 500 Kč za semestr studia. Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu