Projektové centrum

Rozšiřující studium chemie - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ)

Garant: Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.

Cena: 8 000 Kč / semestr

Rozsah: 3 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventům učitelského oboru Učitelství chemie pro ZŠ o obor učitelství chemie pro SŠ.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Prezenční výuka (přednášky, cvičení, semináře).
3 semestry, tj. celkem 202 hodin přímé výuky.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 24 000 Kč (3 x 8 000 Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu