Projektové centrum

Rozšiřující studium fyziky - Učitelství pro ZŠ

Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

Cena: 7 000 Kč / semestr

Rozsah: 5 semestrů

Anotace kurzu:

Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro základní školy bez kvalifikace pro výuku fyziky, na výuku fyziky na základní škole po odborné i didakticko–metodické stránce.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Prezenční výuka (přednášky, cvičení, semináře, exkurze).
5 semestrů, tj. celkem 250 hodin přímé výuky, z toho 1 semestr na vypracování závěrečné práce.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 31 500 Kč (z toho poplatek za 1.-4. semestr 4 x 7 000,- Kč, za 5. semestr 3 500,- Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu