Projektové centrum

Rozšiřující studium fyziky - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ)

Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

Cena: 9 000 Kč / semestr

Rozsah: 3 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství fyziky pro ZŠ o obor Učitelství fyziky pro SŠ.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Prezenční výuka (přednášky, cvičení, semináře).
3 semestry, tj. celkem 200 hodin výuky, v prvních dvou semestrech 196 hodin výuky, třetí semestr je vyhrazen na vypracování závěrečné práce (4 kontaktní hodiny na účastníka), jedná se o povinné individuální konzultace ke zpracování závěrečné práce.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 21 500 Kč (z toho poplatek za 1. a 2. semestr 2 x 9 000,- Kč, za 3. semestr 3 500,- Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu