Projektové centrum

Arteterapie a muzikoterapie

Garant: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Cena: 5 000 Kč za semestr

Rozsah: 3 semestry

Anotace kurzu:

Cílem studia je vybavit posluchače těmi základními znalostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro používání muzikoterapeutických a arteterapeutických technik:
• v MŠ,
• v hodinách HV a VV na všech typech škol,
• ve vyuč. předmětech v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu,
• při volnočasových aktivitách žáků,
• v programech prevence sociálně patologických jevů,
• ve školských zařízeních,
• v zařízeních sociální péče.

Přijímací řízení:

Výběrové řízení, při němž se sleduje předepsané vzdělání:
• středoškolské vzdělání ukončené maturitou,
• vysokoškolské vzdělání – Bc., Mgr. + vztah k výtvarnému umění a k hudbě,
• předchozí hudební a výtvarné vzdělání není podmínkou.

Organizace studia:

8 – 10 hodin konzultací / výukový den. Výuka bude probíhat v pátek a v sobotu celý den cca 1x za měsíc (přesné termíny výuky budou sděleny vždy při zápisu do příslušného semestru studia).

Způsob ukončení studia:
V muzikoterapeutické a arteterapeutické dílně 2,3 průběžně příprava projektů cílových skupin frekventantů. Jejich realizace a obhajoba na závěrečném víkendovém semináři.
Cíl: interdisciplinární propojení terapeutických postupů.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) částkou 5 000 Kč / 1 semestr (nejpozději před zahájením příslušného semestru programu).

Plán studia

Přihlásit se do kurzu