Projektové centrum

Kurz forenzní psychologie II - Forenzně-psychologické postupy

Garant: Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.

Cena: 7 000 Kč

Rozsah: 1 semestr

Anotace kurzu:

Účastníci se seznámí s psychologickými pravidly vedení výslechu, uvědomí si možnosti a limity psychodiagnostické činnosti a utvoří si představu o psychodiagnostických metodách, pochopí princip projektivních technik. Budou znát rizikové a projektivní faktory recidivy, osvojí si základní terminologii soudně znaleckých psychologických posudků a naučí se pracovat s rozhodovacím stresem a předcházet workoholismu a syndromu vyhoření.

Přijímací řízení:

Podmínkou pro přijetí uchazeče je absolvování kurzu forenzní psychologie I, popř. doložení kopie dokladu o vzdělání (minimálně maturitní vysvědčení) a dokladů o studiu psychologie osobnosti, vývojové psychologie a psychopatologie. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 15.
Kurz forenzní psychologie II je určen pro studenty a absolventy práv, sociální práce a příbuzných oborů a další zájemce, kteří se z profesního či zájmového hlediska potřebují orientovat v základní terminologii a kontextech forenzní psychologie.

Organizace studia:

Průběžné vzdělávání: přednášky, semináře (celkem 60 hodin přímé výuky).

Poplatek za studium:

7 000 Kč.

Přihlásit se do kurzu