Projektové centrum

Kurz forenzní psychologie I - Základy forenzní psychologie

Garant: Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.

Cena: 7 000 Kč

Rozsah: 1 semestr

Anotace kurzu:

Účastníci si osvojí základní terminologii forenzní psychologie, seznámí se klíčovými obsahy této vědní disciplíny, uvědomí si vývojové aspekty vstupující do právních situací a pochopí proces utváření mravních a rozhodovacích složek osobnosti jedince. Účastníci získají přehled o právních souvislostech psychických poruch a porozumí psychologickému podkladu agresivních činů a procesů v rodině.

Přijímací řízení:

Zájemci budou přijímání na základě doložení kopie dokladu o vzdělání (minimálně maturitní vysvědčení a posouzení motivačního dopisu ke studiu. Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 15.
Kurz forenzní psychologie I je určen pro studenty a absolventy práv, sociální práce a příbuzných oborů a další zájemce, kteří se z profesního či zájmového hlediska potřebují orientovat v základní terminologii a kontextech forenzní psychologie.

Organizace studia:

Průběžné vzdělávání: přednášky, semináře (celkem 60 hodin přímé výuky).

Poplatek za studium:

7 000 Kč

Přihlásit se do kurzu