Projektové centrum

Problematika výuky české gramatiky pro cizince (Čeština jako cizí jazyk)

Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Cena: 1 500 Kč

Rozsah: 1 semestr

Anotace kurzu:

Cílem programu je přiblížení aktuální problematiky popisu a prezentace gramatických jevů naší mateřštiny jinojazyčným mluvčím, informování zájemců o vhodných lingvodidaktických postupech při výuce české gramatice, zdůraznění problematických jevů v české gramatice, výměna zkušeností.

Přijímací řízení:

Maximum 12 účastníků v kurzu.
Cílová skupina: učitelé českého jazyka na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě, učitelé cizích jazyků na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě. Program je určen těm učitelům ZŠ/SŠ, kteří se věnují výuce češtiny jako druhého jazyka, ať už v rámci hodin českého jazyka, nebo jazyka cizího (zde vyzdvihujeme nutnost ovládání dané problematiky pro potřeby metody překladové a komparativní) a dále je zaměřen na zvyšování otevřenosti škol a kompetentnosti jejich pedagogů v oblasti inkluze.

Organizace studia:

Vzdělávací akce k prohlubování odborné kvalifikace.
Průběžné vzdělávání: seminář (celkem 8 hodin přímé výuky).

Poplatek za studium:

1 500 Kč

Přihlásit se do kurzu