Projektové centrum

Jak vytvářet výukové materiály pro žáka s OMJ (Čeština jako cizí jazyk)

Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Cena: 1 500 Kč

Rozsah: 1 semestr

Anotace kurzu:

Cílem programu je stručné přiblížení aktuální problematiky výuky češtiny pro cizince, zejména žáků s OMJ, zdůraznění specifických nároků na výuku vyplývajících z přítomnosti žáka s OMJ, obeznámení s vhodnými a nevhodnými postupy při výuce, praktická tvorba výukových materiálů pro jednotlivé předměty podle požadavků účastníků, výměna zkušeností.

Přijímací řízení:

Maximum 12 účastníků v kurzu.
Cílová skupina: učitelé českého jazyka na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě, učitelé ostatních předmětů na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě. Program je určen těm učitelům ZŠ/SŠ, kteří se věnují výuce češtiny jako druhého jazyka, ať už v rámci hodin českého jazyka, nebo ostatních předmětů (zde vyzdvihujeme nutnost ovládání základní lingvodidaktické problematiky pro potřeby vytváření výukových materiálů pro žáky se specifickými potřebami, konkrétně OMJ) a dále je zaměřen na zvyšování otevřenosti škol a kompetentnosti jejich pedagogů v oblasti inkluze.

Organizace studia:

Vzdělávací akce k prohlubování odborné kvalifikace.
Průběžné vzdělávání: seminář (celkem 8 hodin přímé výuky).

Poplatek za studium:

1 500 Kč

Přihlásit se do kurzu