Projektové centrum

Čeština pro cizince – specifika výuky dětí (Čeština jako cizí jazyk)

Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Cena: 1 500 Kč

Rozsah: 1 semestr

Anotace kurzu:

Cílem programu je přiblížení aktuální problematiky výuky českého jazyka žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ), obeznámení účastníků s vhodnými lingvodidaktickými postupy při výuce českému jazyku, zdůraznění problematických jevů v české gramatice, výměna zkušeností.

Přijímací řízení:

Maximum 12 účastníků v kurzu.
Cílová skupina: učitelé českého jazyka na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě, učitelé cizích jazyků na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě. Program je určen těm učitelům ZŠ/SŠ, kteří se věnují výuce češtiny jako druhého jazyka, ať už v rámci hodin českého jazyka, nebo jazyka cizího (zde vyzdvihujeme nutnost ovládání dané problematiky pro potřeby metody překladové a komparativní) a dále je zaměřen na zvyšování otevřenosti škol a kompetentnosti jejich pedagogů v oblasti inkluze.

Organizace studia:

Vzdělávací akce k prohlubování odborné kvalifikace.
Průběžné vzdělávání: Seminář.

Poplatek za studium:

1 500 Kč

Přihlásit se do kurzu