Projektové centrum

Rozšiřující studium dějepisu - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ)

Garant: doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Cena: 13 500 Kč za semestr

Rozsah: 3 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventům učitelského oboru Učitelství dějepisu pro ZŠ o obor Učitelství dějepisu pro SŠ. Program je v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) zákona 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy Mgr. studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Učitelství pro 2. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace příslušného oboru na učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ.
Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia opřeného o systém studijních opor, zejména o systém Courseware a e-learningové kurzy.
3 semestry, z toho 1 semestr na vypracování závěrečné práce.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 30 000 Kč (z toho poplatek za 1. semestr 13 500,- Kč, za 2. semestr 13 500,- Kč, za 3. semestr 3 000,- Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.