Projektové centrum

Rozšiřující studium dějepisu - Učitelství pro 2. st. ZŠ

Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

Cena: 6 500 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro ZŠ bez kvalifikace pro výuku dějepisu, na výuku předmětu dějepis na 2. stupni ZŠ po odborné i metodické stránce.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – Učitelství pro základní školy.
Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia opřeného o systém studijních opor, zejména o systém Courseware a e-learningové kurzy.
4 semestry.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Výuka probíhá 1x za 14 dní v pátek.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) částkou 6 500 Kč / 1 semestr (nejpozději před zahájením příslušného semestru programu).

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.