Projektové centrum

Individualizované a kooperativní učení s iPadem (2. běh)

Garant: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Cena: zdarma

Délka kurzu od: 18.12.2014 do:14.2.2015

Anotace kurzu:

Účastníci kurzu se naučí funkčně využívat tablet iPad pro podporu výuky individuálního přístupu k žákům a pro rozvoj kooperativního učení. Účastníci se seznámí s aplikacemi vhodnými pro individuální práci žáků ve výuce i při domácí přípravě. Pozornost bude věnována využití iPadu pro nadané žáky i pro žáky handicapované nebo žáky se specifickými poruchami učení. Těžiště kurzu bude v didaktických aspektech využití iPadu v různých organizačních formách výuky.
Obsah:
Přehled možností využití iPadu pro individualizovanou výuku a kooperativní učení. iPad a domácí úkoly. Aplikace pro samostudium a testování žáků. Aplikace pro kooperativní učení. Využití iPadu při práci s nadanými. iPad a žák se specifickými poruchami učení. iPad a žák se zdravotním postižením. Vlastní tvorba specifických výukových materiálů pro iPad.

Organizace studia:

Distanční e-learning s možností individuální nebo skupinové konzultace.

Harmonogram kurzů (PDF)

Akreditovaný kurz se závěrečným certifikátem o absolvování.

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.