Projektové centrum

Programování v aplikacích (2. běh)

Garant: Doc. Ing. V. Vrbík, CSc., Mgr. Jakub Lindauer

Cena: zdarma

Délka kurzu od: 2.12.2014 do: 22.2.2015

Anotace kurzu:

Cílem kurzu je úvod do problematiky skriptovacích jazyků webových stránek (JavaScript a VBScript). Studijní články kurzu umožňují opakované spouštění demonstračních příkladů s možností jejich změn, případně jejich kompletního přepsání jiným kódem.
Obsah:
Základy programování v JavaScriptu, Úvod do JavaScriptu. Vkládání skriptů do XHTML. Základní elementy JavaScriptu. Základní operátory JavaScriptu. Řízení běhu programu. Funkce v JavaScriptu. Objekty v JavaScriptu. Vestavěné objekty JavaScriptu. Objekty prohlížeče. Obsluha událostí v JavaScriptu. Objekt event – určení původce události. Základy programování ve VBScriptu. Úvod do VBScriptu. Příkazy VBScriptu. Komentáře VBScriptu. Datové typy VBScriptu. Proměnné VBScriptu. Konstanty VBScriptu. Operátory VBScriptu. Podmíněné příkazy ve VBScriptu. Cykly ve VBScriptu. Funkce pro manipulaci s řetězci. Procedury ve VBScriptu. Funkce MsgBox(). Funkce InputBox(). Vkládání prvků ActiveX. Studijní článek: Obsluha událostí ve VBScriptu Možnosti využití JavaScriptu při výuce programování a matematiky.

Organizace studia:

Distanční e-learning s možností individuální nebo skupinové konzultace.
Kurz přizpůsoben požadavkům SPŠE v Plzni. Lektor Mgr. Jakub Lindauer, SPŠE.

Harmonogram kurzů (PDF)

Akreditovaný kurz se závěrečným certifikátem o absolvování.

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.