Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Doplňující modul pedagogicko-psychologický a praxe

Doplňující modul pedagogicko-psychologický a praxe

Pro koho je kurz určen     Organizace kurzu    

Garant: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Cena: 1 900 Kč

Rozsah: 1 semestr

Anotace kurzu

Cílem předloženého programu celoživotního vzdělávání je získat základní znalosti a dovednosti pedagogicko-psychologické problematiky obsažené v povinných předmětech společného základu zařazeného ve všech bakalářských studijních programech se zaměřením na vzdělávání. Absolvování tohoto programu je nezbytnou podmínkou k zápisu do studia navazujících magisterských učitelských studijních programů. Program celoživotního vzdělávání bude uchazečům nabízen v rozmezí měsíců červen – září (tedy před vlastním zápisem do studia). Jednotlivé předměty jsou opatřeny elektronickými studijními oporami umožňujícími nekontaktní formy výuky. Absolvování uvedeného programu umožní v závěru studia naplnit deklarované kompetence (výsledky učení) v rozsahu požadovaném regulátorem (MŠMT).

Obsah kurzu:
KPG/9OBDI – Obecná didaktika (25 hodin nekontaktní výuky)
KPG/9OSPG – Obecná a srovnávací pedagogika (20 hodin nekontaktní výuky)
KPG/9RNP – Reflektovaná náslechová praxe (10 hodin nekontaktní výuky)
KPG/9SPCP – Speciální pedagogika (25 hodin nekontaktní výuky)
KPS/9OVYP – Obecná a vývojová psychologie (25 hodin nekontaktní výuky)
KPS/9SOCP – Sociální psychologie (25 hodin nekontaktní výuky)

Pro koho je kurz určen?

Bez přijímacího řízení.
Program je určen uchazečům o navazující magisterský program učitelství, kteří neabsolvovali bakalářský studijní program se zaměřením na vzdělávání nebo magisterský studijní program z oblasti vzdělávání Učitelství.
Pro tyto uchazeče je absolvování uvedeného programu nezbytnou podmínkou k zápisu do studia všech navazujících magisterských učitelských studijních programů.

Organizace kurzu

Kombinace online výuky a samostudia opřeného o systém studijních opor, zejména o systém Moodle a e-learningové kurzy.

Fakulta pedagogická

Forma studia
On-line
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
1 semestr
Cena
1 900 Kč
Studijní program
Doplňující modul pedagogicko-psychologický a praxe
 

Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies