Přehled připravovaných výzev (podzim 2018 – jaro 2019)

ESF výzva pro vysoké školy II
ERDF výzva pro vysoké školy II
Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II
Výzkumné infrastruktury II
Výzkumné e-infrastruktury
Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY II (SVL)
Implementace strategie digitálního vzdělávání II
Šablony pro SŠ a VOŠ II

Stručný obsah uvedených avíz výzev