Rakouská experimentální literatura. Germanistická konference na ZČU

Anotace projektu:

V rámci naší sekce se uskuteční přednášky k literárnímu experimentu z Rakouska během mezinárodní konference Svazu germanistů (sic!) České republiky (SGCR). Tato konference se bude konat 23.5.- 25.5.2018 na ZČU v Plzni (viz http://konferenz2018.zcu.cz). Konference SGCR se vždy skládají ze tří základních germanistických oblastí (lingvistiky, literární vědy, didaktiky). Literárněvědná část bude v Plzni rozdělena do dvou sekcí: Literární experiment v rakouské literatuře a Literární experiment v německé a švýcarské literatuře. Přednášky o Rakousku budou publikovány ve zvláštním sborníku v univerzitním nakladatelství ZČU r. 2019. V rámci konference se uskuteční i autorské čtení rakouské experimentální autorky Brigitty Falkner. Konference by se mělo zúčastnit i 10 bývalých stipendistek a stipendistů Franze Werfela z USA, Bosny, Itálie, Polska, Rumunska a Maďarska. V centru zájmu aktuální konference SGCR tedy bude Rakousko. Setkání desítek germanistek a germanistů převážně z České republiky a z Rakouska zároveň umožní strategické hovory o akademické spolupráci s akcentem na Aktion (dr. Kusová, dr. Millner, doc. Pfeiferová, Mag. Ehrenmüller) a její rozšíření na projekty EU.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Trvání: 1. 5. 2018 – 31. 8. 2018

Řešitel:

  • Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.