Podpora rozvoje digitální gramotnosti – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Anotace  projektu:

Cílem projektu je vytvoření společenství praxe a podpora práce učitelů v oblasti zlepšování sociálních, personálních a občanských kompetencí. Ty se nejlépe rozvíjejí s využitím zkušenostního učení a interaktivních aktivit a her, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových situací. Projekt bude zaměřen na využívání prostředků z oblastí: (a) pohybových her, (b) psychomotoriky, (c) výchovy v přírodě a (d) dramatické výchovy. Všechny aktivity a výstupy v projektu budou řešeny s akcentem na možnosti zapojení žáků se spec. vzdělávacími potřebami.

Poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Trvání: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Řešitel:

  • Tomáš Jeřábek (Univerzita Karlova v Praze)

Spoluřešitel:

  • PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Logo OPVVV