Plzeň-univerzitní město 2017

Na základě uzavřené smlouvy o partnerství se statutárním městem Plzeň vyhlašuje ZČU interní výzvu k předkládání návrhů projektů s názvem Plzeň-univerzitní město 2017.

Návrhy projektů předkládejte na projektové centrum v termínu do 15. 2. 2017 výhradně na formulářích.

Předkládané návrhy projektů by měly mít přímou vazbu na město Plzeň, být v souladu s uzavřenou smlouvou o partnerství a současně odpovídat zásadám o poskytování dotací.

Maximální částka na jeden projekt je 40 tis. Kč.