Projekt EU č. 540110-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CMP (2013 – 2015)

Kids in Motion – KIM

KIDS IN MOTION –  sport promotion programme

Projekt KIM – Děti v pohybu – podporuje přirozený pohyb dětí ve formě spontánní aktivity zážitkovou formou. Cílem tohoto programu je seznámit žáky ve věku 9 – 11 let s deseti různými druhy sportů, které se vyznačují různými pohybovými koncepty. Zároveň bude možné v průběhu realizace programu odhalit motorickou talentovanost jedinců. Výstupem projektu bude odborná písemná expertiza každého žáka vypracovaná na základě motorických testů, sportovní anamnézy a dalších výsledků doprovodného vědeckého programu, která bude následně konzultována s rodiči.

Projekt „KIM“ – Děti v pohybu je společným projektem pěti evropských zemí, který bude dva roky podporován EU v rámci programu celoživotního vzdělávání. Program klade velký důraz na význam sportu v sociální a zdravotní oblasti.

Garant projektu: Mgr. Václav Salcman, Ph.D.

Odborní garanti: Mgr. Daniela Benešová, Ph. D., Mgr. Petr Valach, Ph.D.


Závěrečná konference – Sport as motor for life long learning


www.kids-in-motion.eu

Cíl 3