Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Krátkodobé kurzy – Výtvarná výchova

Podrobnější informace o kurzu a termínu konání podají uvedení pedagogové.

  • Mediální pedagogika – teorie a praxe – PhDr. Jan Mašek, Ph.D. – 377 636 473
  • Artefiletika – PhDr. Martina Komzáková – 377 636 492
  • Tvoříme z keramické hlíny – PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. – 377 636 476
  • Tvoříme ze skla – PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. – 377 636 476

http://www.zcu.cz/kvk