Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Krátkodobé kurzy – Výtvarná výchova

sekretářka: Martina Šurkalová, tel.: 377 636 493, suromar@kvk.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň

Přihláška na kurz

Filmová a audiovizuální výchova
Garant: PhDr. Jan Mašek, Ph.D. Rozsah (hodin): 24 Cena: 3 000 Kč
Kulturně – historické edukační procházky Plzní
Garant: Mgr. Jiří Hlobil Rozsah (hodin): 10 Cena: 1 000 Kč
Kurz fusingu
Garant: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. Rozsah (hodin): 18 Cena: 3 900 Kč
Kurz keramiky z válečků
Garant: Mgr. MgA. Stanislav Poláček Rozsah (hodin): 20 Cena: 2 500 Kč
Kurz lité keramiky
Garant: Mgr. MgA. Stanislav Poláček Rozsah (hodin): 20 Cena: 2 500 Kč
Kurz stavěné keramiky
Garant: Mgr. MgA. Stanislav Poláček Rozsah (hodin): 20 Cena: 2 500 Kč
Kurz Tiffany vitráže
Garant: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. Rozsah (hodin): 18 Cena: 3 900 Kč
Kurz vinutek
Garant: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. Rozsah (hodin): 18 Cena: 3 900 Kč
Mediální pedagogika
Garant: PhDr. Jan Mašek, Ph.D. Rozsah (hodin): 16 Cena: 3 500 Kč
Od výtvarné techniky ke kreativním výtvarným činnostem
Garant: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. Rozsah (hodin): 24 Cena: 3 000 Kč
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol v artefiletickém pojetí výtvarné výchovy
Garant: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Rozsah (hodin): 16 Cena: 2 200 Kč
Točíme na kruhu
Garant: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. Rozsah (hodin): 15 Cena: 3 000 Kč
Tvoříme z keramické hlíny
Garant: Mgr. MgA. Stanislav Poláček Rozsah (hodin): 20 Cena: 3 900 Kč
Tvoříme ze skla
Garant: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. Rozsah (hodin): 18 Cena: 3 900 Kč
Vývojová tendence výtvarného umění 20. století v komparaci s hudbou a literaturou
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. Rozsah (hodin): 24 Cena: 3 000 Kč

 

http://www.zcu.cz/kvk