Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium biologie - Učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství Bi pro 2. st. ZŠ)
Garant: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Cena: 7 000 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium biologie - Učitelství pro SŠ
Garant: prof. RNDr. Michal Mergl. CSc.
Cena: 7 000 Kč / semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium biologie - Učitelství pro ZŠ
Garant: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Cena: 7 000 Kč / semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze