Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium - obor Učitelství biologie pro SŠ
Garant: Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se (do 15. 8. 2020)